Minor Global Health 2020

Minor Global Health 2020 & The Coronavirus disease Pandemic

03-04-2020 - Update Minor Global Health

Voorlopig gaan we er van uit dat de Minor Global Health 'gewoon' door kan gaan, maar natuurlijk houden we de ontwikkelingen zeer nauwgezet in de gaten.

Dat betekent dat je tussen 1-15 april voor de Minor Global Health kan inschrijven via OSIRIS en via www.eur.nl/minor. Verder dien je ook in te schrijven via GlobalHealthEducationErasmus (GHEE), zie daarvoor de informatie op https://mgh2020.globalhealtheducation.nl/.

We zullen moeten bezien of de data van de Kick-off bijeenkomsten en de Voorbereidingsessies (nu gepland voor 11 mei, 25-27 mei en 15-17 juni) haalbaar zijn en of dat die verzet moeten worden of een andere invulling moeten krijgen.

Komende weken tot 15 april zullen we ook online Vraag & Antwoord sessies beleggen om al jullie vragen te beantwoorden. Voor deze online sessie gebruiken we Google Hangout Meet:

03-04-2020 - Q&A vragen JVT-2

Antwoorden op vragen die wij vanuit JVT-2 ontvingen:

 • Ervan uitgaande dat de MGH2020 gewoon doorgaat zoals gepland, zullen we ook volgens plan op 17 augustus starten.

Mochten studenten hertentamens hebben in de laatste 2 weken van augustus, dan krijgen ze daar natuurlijk de ruimte voor. Echter, er zijn wel een aantal verplichte onderdelen waar ze dan, parallel aan hun hertentamens, toch geacht worden deel te nemen. Maar nogmaals, we zullen zo flexibel mogelijk zijn. Wat vooral belangrijk is, is dat studenten goed voorbereid naar het buitenland gaan, en daar moet je gewoonweg wat extra's voor doen!


 • Mochten de buitenlandstages toch geen doorgang kunnen vinden, dan verkorten we het programma tot 10 weken; wat dus inhoudt dat we dan pas op 31 augustus zullen starten.

Als alternatief voor de buitenlandstages zullen studenten onderzoek doen naar de impact van de Corona pandemie op de landen waar zij naar toe hadden willen gaan. Onder het motto 'Corona = Global Health'!

En dan moet je vooral denken aan:

  • welke maatregelen hebben die landen genomen en wanneer
  • wat voor effect hebben die maatregelen gehad op de Corona epidemie in het betreffende land
  • wat voor effect heeft de Corona epidemie gehad op
   • de economie van het betreffende land,
   • de gezondheidszorg van het land (in 2014 zijn meer mensen overleden aan Malaria dan aan Ebola in West-Afrika bijvoorbeeld)
   • en hoe 'disruptive' is deze epidemie geweest voor dit land, wat doet het met armoede, sterfte aan andere aandoeningen dan Corona door tekorten in de zorg e.d.

Met 20 landen in het pakket, kan er dan een mooie vergelijking gemaakt worden met de Westerse landen en China, en zou dit, mits goed gedaan, heel goed tot een publicatie kunnen leiden.

Ter ondersteuning en ter illustratie krijgen studenten onderwijs van experts binnen het Erasmus MC (Maatschappelijke Gezondheidszorg, Prof Sake de Vlas; Virologie Prof Marion Koopmans; IC Prof Diederik Gommers, nationaal (RIVM: Prof Jaap van Dissel en zijn modelleerders; 'Health Economics' specialisten EUR) en ook internationale experts als David Heymann en anderen van de London School of Tropical Medicine & Hygiene.

En verder zullen we de groepen in contact brengen met collega studenten als ook de betreffende experts in het land waar ze naar toe zouden gaan, via online meetings. Kortom een zeer 'challenging' programma.

Daarnaast:

Zullen studenten de mogelijkheid krijgen om in de zomer van 2021 alsnog 4 weken naar het buitenland te gaan als onderdeel van een verlengde MGH2020. Dat is dan natuurlijk geen verplicht onderdeel, maar optioneel en alleen toegankelijk voor de studenten die de MGH2020 gevolgd hebben en met goed gevolg hebben afgerond.


 • Kan een student zich nog aansluiten bij een andere minor wanneer Global Health niet meer naar het buitenland gaat en de inschrijving van de reguliere minor nog open is?

Ja tot 31 mei kunnen studenten zich natuurlijk nog inschrijven bij een andere minor en uitschrijven bij de MGH2020. Echter, de vraag is of we dan al zekerheid hebben. We proberen altijd zo vroeg mogelijk tickets te boeken. Maar juist nu zullen we dit juist zo laat mogelijk doen, pas als er zekerheid is dat de MGH2020 as planned kan doorgaan of niet.


 • Kan een student die zich aan heeft gemeld voor de minor GH zich weer afmelden voor 15 april?

Ja!


 • Zou er voordat de global health minor definitief is (24 april) voor de student, verdere communicatie mogelijk zijn naar de studenten over of de stage doorgaat?

Jazeker. Studenten worden geacht de MGH2020 website (http://mgh2020.globalhealtheducation.nl/) goed in de gaten te houden. En natuurlijk zullen wij met hen communiceren op het moment dat we meer weten.


 • Wat gaat er gebeuren met de 30-studiepunten regeling? Zelfs al loopt men nominaal is het niet mogelijk 30 punten te halen. Herkansingen om deze studiepunten te bemachtigen in het resterende jaar zijn verplaatst, tot zelfs tijdens de global health minor.

Als je nominaal loopt heb je bijna 30 punten nu al (ook met de huidge onderbreking). Normaliter gaan we ook altijd al heel soepel om met deze regel, gaat ons er om dat we kunnen inschatten of je uberhaupt naar jaar 3 mag op moment dat wij de tickets boeken. Deze regeling komt nu in zijn geheel te vervallen omdat cijfers van de hertentamens eind augustus pas bekend zijn in september. Dus 'no worries'.

Applications Minor Global Health 2020 - 5 April 2020

In December 2019, an outbreak of a new disease was reported in Wuhan, China. This novel coronavirus is also known as Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). The disease it can cause is called coronavirus disease 2019, abbreviated as COVID-19.

Up till now more than 700.000 persons have been confirmed to be infected (with probably 10-100 times more persons infected really), and more than 33.000 persons have died (mortality rate 4.8%). Most patients have a fever and respiratory symptoms, in some only very mild, in others leading to severe disease with respiratory failure from pneumonia.

Measures are being taken worldwide to prevent the further spread of the novel coronavirus, including closure of schools and universities. And so also Erasmus University Rotterdam, Erasmus MC and Technical University Delft have closed their campus for students and are moving to online Education fully.

Looking at how the pandemic develops, for now we assume that the Minor Global Health can continue as planned, but of course we will keep a very close eye on the developments. This means that you have to register for the Minor Global Health 2020 between 1-15 April 2020 via OSIRIS and via www.eur.nl/minor. Please note that you also need to register and apply via GlobalHealthEducationErasmus (GHEE). So that has not changed.

We will have to see if the Kick-off Meetings (11 May 2020) and the Preparation Sessions (May 25-27, and June 15-17) can continue as scheduled or that these need to be rescheduled or changed.

Until 15 April we will have online Q&A sessions using Google Hangout Meet to compensate for the cancelled Minor Markt and to answer all your questions. You can join daily by clicking on the links below. Have your computer, webcam and broadband internet connection ready:


We hope to see you all at the MGH2020!!

What is your Global Health perspective?

Official Minor Global Health FILM

BEST Video Documentary Minor Global Health 2018: The Kenyan Life!

'Global Health in Perspective'

symposium documentary coming soon!!

Minor Global Health PROMO's

Where do you want to go?

Global Health

Global health is the health of populations in the global context; it has been defined as "the area of study, research and practice that places a priority on improving health and achieving equity in health for all people worldwide". Problems that transcend national borders or have a global political and economic impact are often emphasized. Thus, global health is about worldwide health improvement (including mental health), reduction of disparities, and protection against global threats that disregard national borders.

Global health integrates expertise and perspectives from the fields of public health, medicine, epidemiology, health economics, behavioural science, environmental sciences and anthropology, among others. It provides a new platform for research, education and information on health challenges faced by the world population.

Humans of Global Health

Global Health is ' hot'. Even in a world where wars, terrorism, fundamentalism and racism so often seem to dictate the world news and social media, if you stick to the data the world really is a better place than 25 years ago. A world with less poverty, better health, better education, better everything really.

As Mark Twain wrote already a very long time ago: " Travel is fatal to prejudice, bigotry, and narrow-mindedness, and many of our people need it sorely on these accounts. Broad, wholesome, charitable views of men and things cannot be acquired by vegetating in one little corner of the earth all one's lifetime." So it is clear that people should travel more!

Read Factfulness by the the late Hans Rosling and understand the world how it really is. Go to the Gapminder website, check out the ' Best stats you' ve ever seen', visit Anna Rosling Rönnlund's Dollar Street and see the world differently .

Read Johan Norberg's book 'Progress', or 'World's Best News' by Dutch 'Curious Cosmopolitan' Ralf Bodelier.

Your Perspective

The map above shows you the institutes/countries you can choose to go to with the Minor Global Health 2018, organized by Global Health Education Erasmus (GHEE). So take a look around and travel with us, to see the world indeed is a better world now, not perfect, but better. Meet new people, experience new cultures, new health care problems and solutions, get inspired and, like Erasmus himself, become a real 'human of global health'!

Minor Global Health 2020